Bali Dream Resort, Bali, Indonesia

Địa chỉ: Jalan Penestanan Kelod, Ubud, Bali, Sayan, Ubud, Bali, Indonesia, 80571
19 người đang xem sản phẩm này