Hostel Lub d Bangkok Siam

Địa chỉ: 925/9 Rama 1 Road, Wangmai, Patthumwan, Phaya Thai, 10330 Bangkok, Thái Lan
6 người đang xem sản phẩm này