Khách sạn Đà Lạt Plaza

Địa chỉ: Số 19 Lê Đại Hành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
5 người đang xem sản phẩm này