Khách sạn Galliot Nha Trang

Địa chỉ: 61A Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
14 người đang xem sản phẩm này