Khách sạn Golden Sand Hotel Nha Trang

Địa chỉ: 146/3 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa (1N, Hùng Vương (Quán Trấn), Nha Trang)
6 người đang xem sản phẩm này