Khách sạn Golden Time, Nha Trang

Địa chỉ: 98B/C6A Trần Phú, Nha Trang, Việt Nam
17 người đang xem sản phẩm này