Khách sạn Hotel 99 Kuala Lumpur, Malaysia

Địa chỉ: 44A - 44B, Jalan Pudu, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia
5 người đang xem sản phẩm này