Khách sạn Hotel Soleil, Kuala Lumpur

Địa chỉ: 51A Changkat Bukit Bintang, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia
10 người đang xem sản phẩm này