Khách Sạn Ibis Singapore Novena

Địa chỉ: 6 Irrawaddy Road, Novena, 329543 Singapore
12 người đang xem sản phẩm này