Khách sạn Kailash Bali Ubud, Indonesia

Địa chỉ: Jalan Raya Ir. Sutami, Kemenuh, 80582 Ubud, Indonesia
10 người đang xem sản phẩm này