Khách sạn Kelly, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 42- 44 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
10 người đang xem sản phẩm này