Khách Sạn Majestic Nha Trang

Địa chỉ: 90-92 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.
9 người đang xem sản phẩm này