Khách sạn Patra Boutique Bangkok

Địa chỉ: 74 Soi Juldis 19, Pecthburi Road, Payathai, Rajathevi, Bangkok 10400, Thailand
14 người đang xem sản phẩm này