Khách sạn Pinnacle Singapore

Địa chỉ: 270 Jalan Besar, Lavender, 209019 Singapore
24 người đang xem sản phẩm này