Khách sạn Po Residence, Siem Reap

Địa chỉ: #78, Banteay Chas Village, Sangkat Slorkram, Siem Reap, Campuchia
15 người đang xem sản phẩm này