Khách sạn Tây Nam, Cần Thơ

Địa chỉ: số 2 Nguyễn Trãi, TP. Cần Thơ
24 người đang xem sản phẩm này