Khách sạn TeaHouse Asian Urban Hotel, Phnom Penh

Địa chỉ: # 32, Street 242, Sangkat Chaktomuk, Daun Penh, Phnom Penh, Campuchia
17 người đang xem sản phẩm này