Khách sạn The Kuala Lumpur Journal Hotel

Địa chỉ: No. 30, Jalan Beremi, Off Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia
8 người đang xem sản phẩm này