Khách sạn Valentino Rooms by VPHS (Chinatown), Kuala Lumpur

Địa chỉ: City Comfort Hotel (Chinatown) No.1-3 Jalan Pudu Lama, Bukit Bintang, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia
5 người đang xem sản phẩm này