Terracotta Hotel & Resort Dalat

Địa chỉ: Phân khu chức năng 7.9, khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Hồ Tuyền Lâm, phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
15 người đang xem sản phẩm này