Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật mô tả về việc Trippy.vn với vai trò là người kiểm soát dữ liệu, thu thập các thông tin và sử dụng nó như thế nào. Với việc sử dụng trang web bạn đã đồng ý với tất cả nội dung về chính sách bảo mật của chúng tôi. Trong trường hợp không đồng ý với bất cứ nội dung nào trong chính sách bảo mật, vui lòng dừng việc sử dụng trang web lại.

Thu thập thông tin

Trippy.vn thu thập các thông tin mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web như tên, số điện thoại, email, ip, các ưu tiên tìm kiếm, lịch sử tìm kiếm,...

Sử dụng thông tin thu thập

Sử dụng chung: chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được để phục vụ cho người dùng tốt hơn, mang lại những giá trị tốt hơn. Đồng thời, sư dụng để nâng cao tính năng của trang web, huấn luyện & đào tạo các chương trình nội bộ.
Chúng tôi tạo tài khoản cho khách hàng trên trang web www.trippy.vn khi khách hàng đặt dịch vụ.
Chúng tôi gửi email xác nhận cho khách hàng qua email được thu thập để xác nhận đặt dịch vụ, đổi tình trạng đặt dịch vụ hoặc khi khách hàng hủy dịch vụ.
Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập như email, lịch sử trình duyệt, lịch sử tìm kiếm, ip,... để quáng cáo các dịch vụ của chúng tôi đến khách hàng.

Chia sẻ thông tin

Chung tôi tôn trọng các quyền riêng tư liên quan đến thông tin cá nhân tuy nhiên trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho một bên thứ 3, cụ thể:
Cung cấp cho bên đối tác cung cấp dịch vụ
Cung cấp cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu