Tour chiến trường D-Day tại Normandy từ Paris

Giá chỉ từ 4.685.000 đ 5.600.000 đ
Thông tin tour
  • Cabaret LE LIDO, 116 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS
  • Normandy (chiến trường D - Day)
  • 4.685.000 đ
  • 4.805.000 đ
  • Liên hệ
10 người đang xem sản phẩm này