Tour đi thuyền trên sông Mae Ping ở Chiang Mai

Giá chỉ từ 202.000 đ
Thông tin tour
  • Chiang Mai, Thái Lan
  • Chiang Mai, Thái Lan
  • 355.000 đ
  • 202.000 đ
  • Liên hệ
21 người đang xem sản phẩm này