Khoảng giá :
-
Tour Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm

Tour Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm

 • Khởi hành từ: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
 • Phương tiện: Xe ô tô, Máy bay
 • Lịch khởi hành: 16/12/2018, 23/12/2018, 06/01/2019...

15.390.000 đ

Tour Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành 3 ngày 3 đêm

Tour Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành 3 ngày 3 đêm

 • Khởi hành từ: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
 • Phương tiện: Xe ô tô, Máy bay
 • Lịch khởi hành: 21/12/2018, 11/01/2019, 18/01/2019...

10.990.000 đ

Tour Lệ Giang - Băng Xuyên - Lam Nguyệt Đàm - Shangri - La 6N5Đ

Tour Lệ Giang - Băng Xuyên - Lam Nguyệt Đàm - Shangri - La 6N5Đ

 • Khởi hành từ: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội
 • Phương tiện: Xe ô tô, Máy bay
 • Lịch khởi hành: 10/01/2019, 09/03/2019

19.990.000 đ

Tour Côn Minh - Đông Xuyên - Kiệu Tử Sơn - Thạch Lâm 5N4Đ

Tour Côn Minh - Đông Xuyên - Kiệu Tử Sơn - Thạch Lâm 5N4Đ

 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Phương tiện: Máy bay
 • Lịch khởi hành: 26/12/2018

13.990.000 đ

Tour Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangri La 6N5Đ

Tour Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangri La 6N5Đ

 • Khởi hành từ: TP. Hồ Chí Minh
 • Phương tiện: Xe ô tô, Máy bay
 • Lịch khởi hành: 21/12/2018

21.990.000 đ

Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4 ngày 3 đêm

Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4 ngày 3 đêm

 • Khởi hành từ: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
 • Phương tiện: Máy bay
 • Lịch khởi hành: 13/12/2018, 03/01/2019, 10/01/2019...

12.890.000 đ

11.500.000 đ

Giảm giá tới 11%
Tour Trung Quốc 6N5Đ: Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh

 • Khởi hành từ: TP. Hồ Chí Minh
 • Phương tiện: Xe ô tô, Máy bay
 • Lịch khởi hành: Liên hệ

14.999.000 đ

Tour Trung Quốc 4N3Đ: Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành

Tour Trung Quốc 4N3Đ: Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành

 • Khởi hành từ: TP. Hồ Chí Minh
 • Phương tiện: Xe ô tô, Máy bay
 • Lịch khởi hành: 09/02/2019

11.499.000 đ

Tour tham quan Bắc Kinh 1 ngày (city tour Beijing)

Tour tham quan Bắc Kinh 1 ngày (city tour Beijing)

 • Khởi hành từ: Trung Quốc
 • Phương tiện: Xe ô tô
 • Lịch khởi hành: Liên hệ

1.300.000 đ