Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới 6 ngày 5 đêm

Đi về bằng máy bay từ TP.Hồ Chí Minh.
Giá chỉ từ 13.900.000 đ
Thông tin tour
  • TP.Hồ Chí Minh
  • Trương Gia Giới, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trung Quốc
  • 13.900.000 đ
  • 12.510.000 đ
  • 4.170.000 đ
21 người đang xem sản phẩm này