Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới 6 ngày 5 đêm

Đi về bằng máy bay từ TP.Hồ Chí Minh.
Giá chỉ từ 16.390.000 đ
Thông tin tour
  • TP. Hồ Chí Minh
  • Trương Gia Giới, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trung Quốc
  • 16.390.000 đ
  • 14.751.000 đ
  • 5.737.000 đ
17 người đang xem sản phẩm này