Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới 6 ngày 5 đêm

Đi về bằng máy bay từ TP.Hồ Chí Minh.
Giá chỉ từ 16.999.000 đ
Thông tin tour
  • TP. Hồ Chí Minh
  • Trương Gia Giới, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trung Quốc
  • 16.999.000 đ
  • 15.300.000 đ
  • 5.100.000 đ
10 người đang xem sản phẩm này