Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới 6 ngày 5 đêm

Đi về bằng máy bay từ TP.Hồ Chí Minh.
Giá chỉ từ 14.990.000 đ
Thông tin tour
  • TP. Hồ Chí Minh
  • Trương Gia Giới, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trung Quốc
  • 14.999.000 đ
  • 13.491.000 đ
  • 4.497.000 đ
7 người đang xem sản phẩm này