Tour Trung Quốc 6N5Đ: Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh

Giá chỉ từ 14.999.000 đ
Thông tin tour
  • TP. Hồ Chí Minh
  • Trung Quốc, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Bắc Kinh
  • 14.999.000 đ
  • 11.600.000 đ
  • 4.500.000 đ
17 người đang xem sản phẩm này