Thẻ Octopus Card, Hong Kong

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: Hong Kong
  • Thời gian hoạt động: hàng ngày
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
23 người đang xem sản phẩm này