Thuê Hanbok ở làng Bukchon Hanok

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: Hàn Quốc, Seoul, Jongno-gu, Gahoe-dong, 계동 37
  • Thời gian hoạt động: 09:00 - 19:00, lượt thuê lần cuối là 18:00 hàng ngày
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
13 người đang xem sản phẩm này