Vé bảo tàng Made in Penang Interactive Museum

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: Số 3, Weld Pengkalan, 10300 George Town, Penang, Malaysia
  • Thời gian hoạt động: 10:00 sáng 6:30 chiều, hàng ngày (lượt vào cuối cùng: 5:30 chiều)
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
6 người đang xem sản phẩm này