Vé bảo tàng Quốc gia Singapore

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: National Museum Singapore, 93 Stamford Road, Singapore 178897
  • Thời gian hoạt động: 10:00 - 19:00 hằng ngày. Thời gian cuối vào Glass Rotunda: 18:15. Thời gian cuối vào tất cả các phòng trưng bày khác: 18:30
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
21 người đang xem sản phẩm này