Vé bảo tàng Wonderfood Museum ở Penang

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: 49, Lebuh Pantai, Georgetown, Penang
  • Thời gian hoạt động: hàng ngày, từ 09:00 – 18:00
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
18 người đang xem sản phẩm này