Vé đài quan sát One World ở New York

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: 285 Fulton St, New York, NY 10007
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày: Từ 24/01 – 31/03: 09:00 – 20:00, Từ 01/04 – 03/05: 09:00 – 21:00, Từ 04/05 – 03/09: 09:00 – 22:00, Từ 04/09 – 31/09: 09:00 – 20:00
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
13 người đang xem sản phẩm này