Vé đài quan sát Sky 100 Hong Kong

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: International Commerce Centre (ICC), tầng 1, Austin Rd W, Hồng Kông
  • Thời gian hoạt động: 10:00 - 21:00 (cuối tuần 23:30)
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
13 người đang xem sản phẩm này