Vé đi bộ Sentosa Vertical Skywalk, Singapore

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: Vertical Skywalk, AJ Hackett Sentosa, 30 Siloso Beach Walk Singapore.
  • Thời gian hoạt động: hàng ngày
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
20 người đang xem sản phẩm này