Vé đi cáp treo Cable Car Faber - Sentosa Singapore

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: Faber Peak Singapore, 109 Mount Faber Road, Singapore 099203 / Sentosa - Cable Car Siloso Point Station, Resorts World Sentosa, 81 Siloso Road, Singapore 089975 / Harbourfront Tower 2, 3 Harbourfront Pl, Singapore 099254.
  • Thời gian hoạt động: 08.45 sáng đến 10.00 chiều (lượt cuối 9:30)
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
23 người đang xem sản phẩm này