Vé MegaZip Adventure ở Sentosa Singapore

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: Megazip Adventure Park, Imbiah Hill Road, Sentosa Island, Singapore 098967
  • Thời gian hoạt động: mở cửa hàng ngày từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
12 người đang xem sản phẩm này