Vé Science Centre và rạp phim Ommi ở Singapore

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: 15 Science Centre Road, Singapore
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày, từ 10:00 – 18:00
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
24 người đang xem sản phẩm này