Vé SIIDCHA Teahouse ở làng cổ Jiufen (Cửu Phần)

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: SIIDCHA Teahouse, No. 166, Jishan Street, Ruifang District, New Taipei City
  • Thời gian hoạt động: Từ 11 giờ sáng - 7 giờ tối hàng ngày, lượt vào cuối là 6h tối.
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
16 người đang xem sản phẩm này