Vé Skypark Marina Bay Sands, Singapore

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: Vòng quan sát Skypark Marina Bay Sands nằm trên tầng 57 của Marina Bay Sands
  • Thời gian hoạt động: mở cửa hàng ngày từ 9:30 am đến 10 pm.
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
20 người đang xem sản phẩm này