Vé bảo tàng sáp Madame Tussauds Bangkok

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: Madame Tussauds, Siam Discovery, 6th Floor, 989 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  • Thời gian hoạt động: Mở cửa từ 10:00 - 21:00 hàng ngày.
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
16 người đang xem sản phẩm này