Vé Dolphin Island ở Sentosa, Singapore

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: Đảo cá heo Dolphin Island Sentosa, Dolphin Island, Adventure Cove Waterpark, Resorts World Sentosa, 8 Sentosa Gateway, Sentosa Island
  • Thời gian hoạt động: hàng ngày, từ 10:00 - 18:00
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
16 người đang xem sản phẩm này