Vé KL Tower, Kuala Lumpur, Malaysia

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: Jalan P Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
  • Thời gian hoạt động: hàng ngày từ 9h đến 22h. Lượt vào cuối cùng lúc 21h 30.
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
24 người đang xem sản phẩm này