Vé Korean Folk Village (Minsok village) ở Seoul, Hàn Quốc

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: 90 Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
  • Thời gian hoạt động: Từ 09:30 – 18:00
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
22 người đang xem sản phẩm này