Khoảng giá :
-

Vé tham quan Tiger Sky Tower ở Sentosa, Singapore

41 Đường Imbiah Đảo Sentosa, Singapore 099707

220.000 đ

Vé Science Centre và rạp phim Ommi ở Singapore

15 Science Centre Road, Singapore

220.000 đ

Vé bảo tàng Trick Eye Museum ở Singapore

26 Sentosa Gateway #01-43/44 Singapore

340.000 đ

Vé 4D Adventure Land ở Sentosa, Singapore

Số 51B đường Imbiah, đảo Sentosa, Singapore.

390.000 đ

Vé tham quan vườn Lan National Orchid Garden ở Singapore

National Orchid Garden - 1 Cluny Road, Singapore 259569

90.000 đ

Vé tham quan công viên nước Wild Wild Wet ở Singapore

Downtown East 1 Pasir Ris Close, Singapore 519599

260.000 đ

Vé tham quan công viên MOSH! ở Singapore

31 Beach View #03-01 Palawan Kidz City Singapore, Singapore

400.000 đ

Vé tham quan Butterfly Park & Insect Kingdom Singapore

51 Imbiah Lookout, Đường Cable Car, Đảo Sentosa, Singapore

220.000 đ

Vé xe trượt Skyline Luge ở Sentosa, Singapore

Số 45 Siloso Beach Walk, đảo Sentosa, Singapore

230.000 đ