Khoảng giá :
-

Vé nhảy dù trong nhà IFly Singapore

43 Siloso Beach Walk, #01-01 Sentosa Island, Singapore 099010.

1.430.000 đ

Vé tham quan Universal Studios Singapore® (USS)

Universal Studios Singapore®, 8 Sentosa Gateway, Singapore 098269

May nhờ trippy mà mình dễ dàng đặt được vé, cảm ơn trippy nhiều lắm

905.000 đ

Vé MegaZip Adventure ở Sentosa Singapore

Megazip Adventure Park, Imbiah Hill Road, Sentosa Island, Singapore 098967

865.000 đ

Vé tham quan Night Safari Singapore

Singapore Night Safari, 80 Mandai Lake Road, Singapore 729826

585.000 đ

Vé tham quan Kidzania Singapore

Palawan Kidz City, 31 Beach View #01-01/02, Singapore 098008

522.000 đ

Vé Hop On & Hop Off Bus Singapore

3 Temasek Boulevard, 01-330 Suntec Shopping Mall, Singapore 038983

455.000 đ

Vé 4D Adventure Land ở Sentosa, Singapore

Số 51B đường Imbiah, đảo Sentosa, Singapore.

420.000 đ

Vé tham quan công viên MOSH! ở Singapore

31 Beach View #03-01 Palawan Kidz City Singapore, Singapore

400.000 đ

Vé tham quan Adventure Cove Waterpark Singapore

Adventure Cove Waterpark - 8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, Singapore 098269.

380.000 đ