Vé vườn Lan National Orchid Garden ở Singapore

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: National Orchid Garden - 1 Cluny Road, Singapore 259569
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày, từ 08:30 – 19:00
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
18 người đang xem sản phẩm này