Vé thành phố tuyết (Snow City) Singapore

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: 21 Đường Jurong Town Hall, Singapore
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày, từ 10:00 – 18:00
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
24 người đang xem sản phẩm này