Vé tháp Sydney Tower Eye tại Sydney, Úc

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: Tầng 5, Trung tâm Westfield, 100 Market Street, Sydney, NSW, Úc
  • Thời gian hoạt động: từ 9am - 9pm (lượt vào cuối cùng 8pm)
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
17 người đang xem sản phẩm này