Vé xem À Ố Show

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: Nhà hát Thành phố - số 7 Công trường Lam Sơn, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Thời gian hoạt động: 18h – 20h
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
8 người đang xem sản phẩm này