Vé xem Sương Sớm Show

Thông tin vé
  • Địa điểm sử dụng: Nhà hát Lớn Thành phố - số 01 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thời gian hoạt động: Suất 1: 18:00 - 19:00, Suất 2: 20:00 - 21:00.
  • Đặt vé nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi
8 người đang xem sản phẩm này